Código: 6603/1132. EudraCT: 2014-001449-26.

CRO: Parexel.

Promotor: Seikagaku Corporation.

Investigador principal en Centro Médico Teknon: Dr. Luis Aliaga Font.

Centro: Centro Médico Teknon
Patología: Clinica del dolor
Especialidad: Traumatología