Promotor: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO).

Investigador principal en Hospital Universitario Quirón Dexeus: Dra. Mª Teresa Cusidó Gimferrer.

Center: Hospital Universitari Dexeus
Specialty: Oncology | Obstetrics and Gynaecology