Código: GR-OB-04-2015.

CRO: Clever.

Promotor: Gedeon Richter Ibérica.

Investigador principal en Centro Médico Teknon: Dr. Jordi Antoni Vives

Center: Centro Médico Teknon
Specialty: Obstetrics and Gynaecology