Código de Protocolo: DEX-TRA-06. EudraCT: 2015-004152-22.

Promotor: MENARINI RICERCHE SpA.

Investigador principal en Centro Médico Teknon: Dr. Cosme Gay Escoda

Center: Centro Médico Teknon
Specialty: Oral and Maxillofacial Surgery | Dentistry